جدیدترین محصولات صحرا، آب و صنعت

دیزل ژنراتور چیست؟

دیزل ژنراتور به مجموعه یک موتور محرک دیزلی و ژنراتور (آلترناتور) کوپله شده بر روی شاسی به همراه متعلقات مربوطه مانند تابلو کنترل و حفاظت ، کلید برکر ، انباری اگزوز و اتصالات مربوطه ، اتاقک سایلنت و سیستم های راه اندازی امرجنسی و نیمه امرجنسی می گویند .

دیزل ژنراتور چیست؟

راهنمای انتخاب دیزل ژنراتور