محصولات

 

 

 

 

 دیزل ژنراتور

 

 

 کاناپی سایلنت

 

 

   

 ژنراتور

 

 

موتور های دیزلی

 

 

   
 موتور برق های بنزینی و دیزلی تابلو های کنترل و قدرت ژنراتور 
   
   
   
   
   
   

 

مجموعه صحرا آب و صنعت در زمینه واردات و فروش انواع دیزل ژنراتور ، کاناپی سایلنت دیزل ژنراتور ، ژنراتور، تابلو های دیزل ژنراتور،تابلو سنکرون،موتور برق های دیزلی و بنزینی فعالیت دارد.

 

 

دیزل ژنراتور

نشانی : شانی دفتر مرکزی و نمایشگاه : اصفهان / خیابان مسجد سید / ابتدای خیابان پنج رمضان      کدپستی : 8137918645
تلفن ها : 33447001-4 (031)
فکس :‌ 33447098 (031)
پست الکترونیک :‌ info@sahraabsanat.com