دیزل ژنراتور  یکی از اهداف مجموعه صحرا آب و صنعت با در نظر گرفتن نیاز بازار،دستگاه مورد نیاز مشتری درتنوع بسیار بالا با درنظر گرفتن کیفیت  دستگاه می باشد لذا این مجمو عه با اضافه کردن انواع دیزل ، ژنراتور و یا دیزل ژنراتور های کمپانی های معتبر دنیا به سبد کالای خود در حال حاضر آماده ارائه انواع دیزل ژنراتورکوپله داخل ازکمپانی های معتبرماننده کامینزپاورانگلستان،ولوو پنتا سوئد ، پرکینز انگلستان ، کرلوسکارهند، لوول چین و انواع دیزل ژنراتور کوپله فابریک از کمپانی های معتبر مانند کامینز پاورانگلستان ، پراماک ایتالیا ، یورو سیستم ایتالیا می باشد.  

 

 

 

دیزل ژنراتورکامینز پاور انگلستان

33kVA-2750kVA

 

 

دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد

95kVA-700kVA

 

 

دیزل ژنراتور پرکینز انگلستان

16kVA-2250kVA

 

 

 

دیزل ژنراتور کرلوسکار هندوستان

44kVA-440kVA

دیزل ژنراتور لوول چین

30kVA-200KVA

 
     
     

 

 

مجموعهصحرا آب و صنعتبا تکمیل سبد کالای خود آماده ارائه  انواع دیزل ژنراتور کوپله داخل مانند دیزل ژنراتور کامینز پاور انگلستان،دیزل ژنراتور ولوو ، دیزل ژنراتور ولوو پنتا،دیزل ژنراتور ولوو پنتا سوئد،دیزل ژنراتور کامینز پاور انگلستان،دیزل ژنراتور پرکینز،دیزل ژنراتور پرکینز انگلستان ، دیزل ژنراتور کرلوسکار هند،دیزل ژنراتور لوول چین  و یا دیزل ژنراتور کوپله فابریک مانند کامینز پاور انگلستان،پراماک ایتالیا،دیزل ژنراتور پراماک دیتالیا،دیزل ژنراتور یورو سیستم ایتالیا،دیزل ژنراتور lega power می باشد.

نشانی : شانی دفتر مرکزی و نمایشگاه : اصفهان / خیابان مسجد سید / ابتدای خیابان پنج رمضان      کدپستی : 8137918645
تلفن ها : 33447001-4 (031)
فکس :‌ 33447098 (031)
پست الکترونیک :‌ info@sahraabsanat.com