ولوو پنتا

2
Showing 1–12 of 16 results
Standby Power:
94 KVA
Prime Power:
85 KVA
Diesel Type:
TAD530GE
Generator Type:
UCI224G
Standby Power:
110 KVA
Prime Power:
100 KVA
Diesel Type:
TAD531GE
Generator Type:
UCI274C
Standby Power:
143 KVA
Prime Power:
130 KVA
Diesel Type:
TAD532GE
Generator Type:
UCI274E
Standby Power:
167 KVA
Prime Power:
152 KVA
Diesel Type:
TAD731GE
Generator Type:
UCI274F
Standby Power:
205 KVA
Prime Power:
186 KVA
Diesel Type:
TAD732GE
Generator Type:
UCI274G
Standby Power:
226 KVA
Prime Power:
205 KVA
Diesel Type:
TAD733GE
Generator Type:
UCI274H
Standby Power:
275 KVA
Prime Power:
250 KVA
Diesel Type:
TAD734GE
Generator Type:
UCI274K
Standby Power:
347 KVA
Prime Power:
315 KVA
Diesel Type:
TAD1341GE
Generator Type:
HCI444D
Standby Power:
387 KVA
Prime Power:
352 KVA
Diesel Type:
TAD1342GE
Generator Type:
HCI444E
Standby Power:
416 KVA
Prime Power:
378 KVA
Diesel Type:
TAD1343GE
Generator Type:
HCI444F
Standby Power:
453 KVA
Prime Power:
412 KVA
Diesel Type:
TAD1344GE
Generator Type:
HCI444F
Standby Power:
496 KVA
Prime Power:
451 KVA
Diesel Type:
TAD1345GE
Generator Type:
HCI544C
1 2

2

تضمین کیفیت کالا
مشاوره و خدمات پس از فروش
تحویل فوری