تابلو سنکرون

نمایش یک نتیجه
Standby Power:
1359 KVA
Prime Power:
1235 KVA
Generator Type:
PI 144D